Признаци на алкохолна зависимост

За алкохолна зависимост може да се говори, когато три или повече от следните симптоми са били налице по някое време през последните 12 месеца:

  • силно желание или чувство на вътрешна принуда да се приема алкохол
  • нарушена способност за контрол върху приема на спиртни напитки по отношение на началото, края или количеството на употреба
  • приемане на алкохол с цел да се облекчат абстинентните явления и със знанието, че това (приемането на алкохол) помага
  • физиологично състояние на абстиненция
  • повишен толеранс, изразен в потребност да се приемат по-високи дози, за да се постигне желания ефект, който първоначално се е постигал с по-ниски дози
  • стесняване на личния репертоар от начини на употреба на алкохол. Например – тенденция да се пие по един и същи начин, по едно и също време, без съобразяване със социалните норми за приемливо пиене
  • прогресивно отпадане на алтернативни удоволствия или интереси за сметка на употребата на алкохол
  • продължаване на употребата на алкохол, въпреки очевидните вредни последици (телесни, психични, социални)

Споделете статията

Добавете коментар