Около 17% от възрастното население на САЩ страда от пиянство. Проблем е както редовната консумация на алкохола, така и количеството Тези данни се съдържат в доклад, изготвен от специалисти от…