Един затворен кръг от постоянни напивания, изтрезнаявания и скандали Родителите ми ми даваха по една малка чаша вино с яденето от най-ранна възраст, но това никога не ми е харесвало,…