Има много истини и заблуди за алкохола Най-важните са, че алкохолът е зависимост, която трудно се лекува и няма безопасно пиене. Заблуда 1 Ако смеся алкохол с кафе, няма да…