Хората, които имат малко часове сън са импулсивни и невнимателни Освен това, хората, които не си доспиват, трудно взимат решения. Това са установили експерти от университета в Кембридж. В допълнение,…