Повечето хора си мислят, че проблемът е със самия алкохол, но истината е, че алкохола създава много и различни проблеми, които са труднорешими Освен това, според разпространеното клише онези, които…