Точно заради онзи момент, в който разбрах, че животът е много по-хубав, когато съм трезвен Има го този момент във времето, когато разбираш, че искаш да се събудиш. Искаш да…