Алкохолът почти никога не се превръща в основна ценност в живота на умерено пиещите, структурата на нуждите и мотивите на индивида не се променя Въпреки че може да възникне необходимостта…