Пристрастяването към алкохола е различно при мъжете и при жените. Затова и женския алкохолизъм се различава значително от мъжкия Тук „слабата“ половина на човечеството има очевидно предимство: според оценки броят…

Основно причините за женския алкохолизъм са на психологически основи Женският алкохолизъм не е толкова поразителен, колкото алкохолизма при мъжете. Освен това, обществото възприема жените, пристрастени към алкохола, не като болест,…

Женският алкохолизъм е изключително разпространено явление в наши дни. Но за него се говори много по-малко. За това има няколко основни причини. Първо женският алкохолизъм се крие по-често от мъжкия.…