Типове поведение на пиене

– употреба – приемането на неголямо количество алкохол в непродължителен пеиод от време. Приемът е мотивиран от любопитсво, опит за подражание, за забавление или по традиция в съответствие със съществуващите обичаи, за по-добро настроение и компания
– злоупотреба – приемането на алкохол е в такава степен, че това се отразява сериозно на здравето и социалното функциониране
– зависимост – психично и физическо състояние на „вътрешна принуда“ да се приема алкохол, за да се изпита неговото физическо и психическо въздействие, в много случаи, за да се избегне дискомфорта, предизвикан от липсата му в организма

Споделете статията

Добавете коментар