Симптоми за алкохолна абстиненция

Симптомите на на алкохолна абстиненция са с различна тежест и различно съчетание помежду си. Появяват се след пълно спиране или рязко намаляване приема на алкохол, употребяван редовно във високи дози за дълъг период от време. Началото и протичането на абстинентното…
Признаци на алкохолна зависимост

За алкохолна зависимост може да се говори, когато три или повече от следните симптоми са били налице по някое време през последните 12 месеца: силно желание или чувство на вътрешна принуда да се приема алкохол нарушена способност за контрол върху приема на…
Лечение на алкохолизма

Първа стъпка срещу алкохолизъм – детоксикация. Тя включва период от 4 до 7 дни. През този период може да се вземат седативни средства, за да се предотвратят делириум тременс, както и други симптоми на отнемане или гърчове. Втора стъпка срещу…
Типове поведение на пиене

– употреба – приемането на неголямо количество алкохол в непродължителен пеиод от време. Приемът е мотивиран от любопитсво, опит за подражание, за забавление или по традиция в съответствие със съществуващите обичаи, за по-добро настроение и компания – злоупотреба – приемането…
Какво означава алкохолна зависимост

Синдромът на алкохолна зависимост е съчетание от телесни, поведенчески и мисловни разстройства, при които употребата на спиртни напитки придобива много по-висок приоритет за дадено лице, отколкото други видове поведение, които в миналото са имали по-висока стойност. Няколко са основните характеристики…