Сертификати и документация

 

Удостоверение в ОДБХ София град вх № 1939

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Пълната техническа документация се съхранява в офиса на фирмата !