Говорете, разисквайте и намерете начин да помогнете Не е необходимо дори да се говори за глобалното въздействие на алкохола върху човека и нацията като цяло (въпреки, че е достатъчно да…