Различните форми на пристрастяване включват тютюнопушенето, алкохолизма и наркоманията. Специалистите са анализирали честотата, с която трите форми се срещат По-специално учените са анализирали трите форми на пристрастяване – тютюнопушене, алкохолизъм…