При изучаване на острите ефекти на алкохола върху мозъка, ние трябва да си припомним, че една от основните функции на мозъка е да инхибира по-ниските части на централната нервна система…